Kontakt z nami


 

Aby jak najszybciej otrzymać odpowiedź we wszystkich typowych sprawach pisz na adres: mercmania@pf.pl

 Ewentualnie możesz też pisać bezpośrednio do wymienionych niżej osób zajmujących się określonym tematem.

 


 

PLASTI przy swoim miejscu pracy

PLASTI

Prezes i założyciel MMC

Autor tekstów

Sprawy organizacyjne

 

 

 

 

 


JOASIAKontakt auch in deutsch

Newsy

Ciekawostki

Estetyka stron

 


LUKIContact also in English

Webmaster

Autor tekstów

Sprawy klubowe

 


Kiedyś pracowali z nami...